موزاییک سابی و پله سابی

  دستگاه های کفسابی ایتالیایی به کمک نیروی برق این سنگ های سمباده ای را بر روی زمین می کشد و ناهمواریها را صاف کرده و کثیفی ها را از بین می برد و برای اینکه در حین کار کردن دستگاه بر اثر کشیده شدن سنگ های سمباده ای بر روی موزاییک یا سنگ گرد و خاک در محیط اطراف پخش نشود در داخل دستگاه محلی برای ریختن آب وجود دارد که در حین کار دستگاه، این آب به مرور خارج شده و از پخش شدن گرد و خاک در محیط اطراف جلوگیری می کند.

  دستگاه های کفسابی ایتالیایی به کمک نیروی برق این سنگ های سمباده ای را بر روی زمین می کشد و ناهمواریها را صاف کرده و کثیفی ها را از بین می برد و برای اینکه در حین کار کردن دستگاه بر اثر کشیده شدن سنگ های سمباده ای بر روی موزاییک یا سنگ گرد و خاک در محیط اطراف پخش نشود در داخل دستگاه محلی برای ریختن آب وجود دارد که در حین کار دستگاه، این آب به مرور خارج شده و از پخش شدن گرد و خاک در محیط اطراف جلوگیری می کند.

چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

  موزاییک سابی و پله سابی :

 

  دستگاه های کفسابی ایتالیایی به کمک نیروی برق این سنگ های سمباده ای را بر روی زمین می کشد و ناهمواریها را صاف کرده و کثیفی ها را از بین می برد و برای اینکه در حین کار کردن دستگاه بر اثر کشیده شدن سنگ های سمباده ای بر روی موزاییک یا سنگ گرد و خاک در محیط اطراف پخش نشود در داخل دستگاه محلی برای ریختن آب وجود دارد که در حین کار دستگاه، این آب به مرور خارج شده و از پخش شدن گرد و خاک در محیط اطراف جلوگیری می کند.
 برای ساب زدن سنگ ها از سنگ های سمباده ای مختلفی استفاده می شود که باید در چندین مرحله و به ترتیب انجام شود.

نماشویی کفسابی سنگ سابی سابیدن سنگ موزاییک سابی بتن سابی سابیدن لاشه سنگ پله سابی راه پله سابی


برچسب‌ها: کف سابی, گرانیت سابی, سنگ سابی, موزاییک سابی, بتن سابی

 

نماشویی کفسابی سنگ سابی سابیدن سنگ موزاییک سابی بتن سابی سابیدن لاشه سنگ پله سابی راه پله سابی


برچسب‌ها: موزاییک سابی, بتن سابی, سابیدن سنگ, پله سابی, راه پله سابی

 

نماشویی کفسابی سنگ سابی سابیدن سنگ موزاییک سابی بتن سابی سابیدن لاشه سنگ پله سابی راه پله سابی


برچسب‌ها: موزاییک سابی, بتن سابی, سابیدن سنگ, پله سابی, راه پله سابی